Pokemon Types Lucifer Noah Chimera (Eevee) Aaron Zan LT Awesome Regions Ian Conner Zan Aaron Ferno (Combusken) PokeMart Role-Play Treeko (Zan) Zan Ian Ferno (Combusken) Aaron PokeMart Conner Community Recent blog posts